Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm

Hotline: 1900565696
Chat tư vấn ngay messenger zalo
Nagakawa Shop 2 tuổi x

Top sản phẩm Điều hòa treo tường bán chạy

Bộ lọc danh mục

Giúp lọc nhanh sản phẩm bạn muốn tìm kiếm

Loại máy lạnh
Công suất
Diện tích
Chức năng Inverter
Sắp xếp theo
-55% ĐIỀU HÒA 9000 BTU/H NS-C09R1M05 - MADE IN MALAYSIA - BẢO HÀNH 2 NĂM ĐIỀU HÒA 9000 BTU/H NS-C09R1M05 - MADE IN MALAYSIA - BẢO HÀNH 2 NĂM 3.990.000 8.758.000 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
-55% ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU 12000 BTU/H NS-C12R1M05 - MADE IN MALAYSIA - BẢO HÀNH 2 NĂM ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU 12000 BTU/H NS-C12R1M05 - MADE IN MALAYSIA - BẢO HÀNH 2 NĂM 4.990.000 10.848.000 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
-52% ĐIỀU HÒA 2 CHIỀU 9000 BTU/H NS-A09R1M05 - MADE IN MALAYSIA  - BẢO HÀNH 2 NĂM ĐIỀU HÒA 2 CHIỀU 9000 BTU/H NS-A09R1M05 - MADE IN MALAYSIA - BẢO HÀNH 2 NĂM 4.690.000 9.583.000 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
-50% ĐIỀU HÒA 2 CHIỀU 12000 BTU/H NS-A12R1M05 - MADE IN MALAYSIA - BẢO HÀNH 2 NĂM ĐIỀU HÒA 2 CHIỀU 12000 BTU/H NS-A12R1M05 - MADE IN MALAYSIA - BẢO HÀNH 2 NĂM 5.890.000 11.713.000 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
-18% ĐIỀU HÒA 2 CHIỀU 18000 BTU/H NS-A18R1M05 - MADE IN MALAYSIA - BẢO HÀNH 2 NĂM ĐIỀU HÒA 2 CHIỀU 18000 BTU/H NS-A18R1M05 - MADE IN MALAYSIA - BẢO HÀNH 2 NĂM 13.750.000 16.638.000 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
-18% ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU 18000 BTU/H NS-C18R1M05 - MADE IN MALAYSIA - BẢO HÀNH 2 NĂM ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU 18000 BTU/H NS-C18R1M05 - MADE IN MALAYSIA - BẢO HÀNH 2 NĂM 12.980.000 15.706.000 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
-18% ĐIỀU HÒA INVERTER 1 CHIỀU 24000BTU/H NIS-C24R2H08 - MADE IN MALAYSIA - BẢO HÀNH MÁY NÉN 10 NĂM ĐIỀU HÒA INVERTER 1 CHIỀU 24000BTU/H NIS-C24R2H08 - MADE IN MALAYSIA - BẢO HÀNH MÁY NÉN 10 NĂM 21.780.000 26.354.000 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
-18% ĐIỀU HÒA INVERTER 1 CHIỀU 12000BTU/H NIS-C12R2H08 - MADE IN MALAYSIA -BẢO HÀNH MÁY NÉN 10 NĂM ĐIỀU HÒA INVERTER 1 CHIỀU 12000BTU/H NIS-C12R2H08 - MADE IN MALAYSIA -BẢO HÀNH MÁY NÉN 10 NĂM 10.835.000 13.110.000 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
-18% ĐIỀU HÒA INVERTER 1 CHIỀU 18000BTU/H NIS-C18R2H08 - MADE IN MALAYSIA - BẢO HÀNH MÁY NÉN 10 NĂM ĐIỀU HÒA INVERTER 1 CHIỀU 18000BTU/H NIS-C18R2H08 - MADE IN MALAYSIA - BẢO HÀNH MÁY NÉN 10 NĂM 15.950.000 19.300.000 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
-10% ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU 9000BTU/H NS-C09R2M09 - MADE IN MALAYSIA - BẢO HÀNH 2 NĂM ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU 9000BTU/H NS-C09R2M09 - MADE IN MALAYSIA - BẢO HÀNH 2 NĂM 7.205.000 7.926.000 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
-18% ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU 24000 BTU/H NS-C24R1M05 - MADE IN MALAYSIA - BẢO HÀNH 2 NĂM ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU 24000 BTU/H NS-C24R1M05 - MADE IN MALAYSIA - BẢO HÀNH 2 NĂM 16.500.000 19.965.000 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
-18% ĐIỀU HÒA 2 CHIỀU 24000 BTU/H NS-A24R1M05  - MADE IN MALAYSIA - BẢO HÀNH 2 NĂM ĐIỀU HÒA 2 CHIỀU 24000 BTU/H NS-A24R1M05 - MADE IN MALAYSIA - BẢO HÀNH 2 NĂM 17.820.000 21.562.000 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
-6% ĐIỀU HÒA INVERTER 1 CHIỀU 12000BTU/H NIS-C12R2T01 - HÀNG CHÍNH HÃNG ĐIỀU HÒA INVERTER 1 CHIỀU 12000BTU/H NIS-C12R2T01 - HÀNG CHÍNH HÃNG 9.563.000 10.125.000 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
-6% ĐIỀU HÒA INVERTER 1 CHIỀU 9000BTU/H NIS-C09R2T01 - Hàng Chính Hãng ĐIỀU HÒA INVERTER 1 CHIỀU 9000BTU/H NIS-C09R2T01 - Hàng Chính Hãng 8.245.000 8.730.000 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
-6% ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU 9000 BTU/H NS-C09R2T02 - HÀNG CHÍNH HÃNG ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU 9000 BTU/H NS-C09R2T02 - HÀNG CHÍNH HÃNG 6.545.000 6.930.000 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
-6% Điều hòa 1 chiều 9000BTU/h NS-C09TL - Hàng Chính Hãng Điều hòa 1 chiều 9000BTU/h NS-C09TL - Hàng Chính Hãng 6.409.000 6.786.000 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
-6% Điều hòa 1 chiều 12000BTU/h NS-C12TL - Hàng Chính Hãng Điều hòa 1 chiều 12000BTU/h NS-C12TL - Hàng Chính Hãng 7.829.000 8.289.000 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
-6% Điều hòa  1 chiều 18000BTU/h NS-C18TL - Hàng Chính Hãng Điều hòa 1 chiều 18000BTU/h NS-C18TL - Hàng Chính Hãng 10.702.000 11.331.000 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
-6% Điều hòa  1 chiều 24000BTU/h NS-C24TL - Hàng Chính Hãng Điều hòa 1 chiều 24000BTU/h NS-C24TL - Hàng Chính Hãng 13.923.000 14.742.000 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
-6% Điều hòa Inverter 1 chiều 9000BTU/h (NIS-C09IT) - Hàng Chính Hãng Điều hòa Inverter 1 chiều 9000BTU/h (NIS-C09IT) - Hàng Chính Hãng 8.245.000 8.730.000 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
-6% Điều hòa Inverter 1 chiều 18000BTU/h r NIS-C18IT - Hàng Chính Hãng Điều hòa Inverter 1 chiều 18000BTU/h r NIS-C18IT - Hàng Chính Hãng 13.592.000 14.391.000 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
-6% Điều hòa Inverter 1 chiều 12000BTU/h (NIS-C12IT) - Hàng Chính Hãng Điều hòa Inverter 1 chiều 12000BTU/h (NIS-C12IT) - Hàng Chính Hãng 9.563.000 10.125.000 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
-15% Điều hòa 1 chiều 18000BTU/h NS-C18TH - Hàng Chính Hãng Điều hòa 1 chiều 18000BTU/h NS-C18TH - Hàng Chính Hãng 11.490.000 13.500.000 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
-4% Điều hòa  2 chiều 24000BTU/h NS-A24TL - Hàng Chính Hãng Điều hòa 2 chiều 24000BTU/h NS-A24TL - Hàng Chính Hãng 17.390.000 18.000.000 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
-1% Điều hòa  2 chiều 18000BTU/h NS-A18TL - Hàng Chính Hãng Điều hòa 2 chiều 18000BTU/h NS-A18TL - Hàng Chính Hãng 13.380.000 13.500.000 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
-15% Điều hòa  2 chiều 12000BT/h NS-A12TL - Hàng Chính Hãng Điều hòa 2 chiều 12000BT/h NS-A12TL - Hàng Chính Hãng 10.050.000 11.700.000 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
Điều hòa DC Inverter  NIS – C(A) 0915 - Hàng Chính Hãng Điều hòa DC Inverter NIS – C(A) 0915 - Hàng Chính Hãng Liên hệ 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
Điều hòa DC Inverter NIS – C(A) 1215 - Hàng Chính Hãng Điều hòa DC Inverter NIS – C(A) 1215 - Hàng Chính Hãng Liên hệ 2 khuyến mãi trị giá 200.050.000đ
Quà tặng
promotion promotion
1 2 3
Đăng ký nhận chương trình khuyến mãi !